ICT-Academie

 

Nidaros houdt zich bezig met nieuwe technieken en ‘new business’ en/of startups. Hierbij gaat het vooral om technieken en/of ideeën die aan het begin staan van brede acceptatie.

Om deze technieken en ideeën een kans te geven is een unieke samenwerking gestart tussen:

 

Bedrijfsleven – Opleiding – IT bedrijven – Overheid

 

De kracht van de ICT-Academie

  • Met kennis uit bedrijfsleven, onderwijs en studenten komen we tot verfrissende oplossingen.
  • Innovatie vraagt om kennis en visie van bedrijven die nieuwe kansen en techniek in de markt ontdekken.
  • Creativiteit van studenten en kennis van nieuwe technologie is maakt het succes.
  • Een werk & leeromgeving waarin studenten vraaggestuurd kennis opdoen
  • Studenten worden opgeleid voor uw onderneming, waardoor de kennis beschikbaar blijft in onze regio.

De ICT-Academie is m.n. belangrijk voor Hoogeveen (en regio). Door deze constructie worden studenten voor (minimaal) twee dagen in de week gekoppeld aan actuele, praktijkgerichte opdrachten die opdrachtgevers bij de ICT-Academie of Nidaros aanbieden of die actief geacquireerd worden door de salesafdeling binnen Nidaros.

Aan een project wordt een ‘productowner’ (opdrachtgever) gekoppeld en een ervaren projectleider (scrum master). De begeleiding wordt ook bijgestaan door een personal coach om de sociale skills van de teams te verbeteren.

Heeft u een project voor onze studenten, dan bieden we u drie varianten aan:

  • Innovatieve projecten: Uw organisaties wil experimenteren met een prototype zonder een commercieel verdienmodel. Bij deze projecten begeleiden de ICT bedrijven de studenten en de kwaliteit, zodat de continuïteit van het prototype gewaarborgd is. Het project vraagt om een beperkte financiële bijdrage.
  • On-the-job projecten: Heeft u een ICT vraag die eenvoudig is, zoals het ontwikkelen van een website, informatieverwerking of een app en waarvoor geen financiële ruimte is om deze commercieel uit te besteden? Deze kleine projecten voor verenigingen, ZZP’ers, stichtingen, etc. worden door studenten uitgevoerd onder begeleiding van een scrum master.
  • Studenten worden specifiek opgeleid voor uw organisatie.

Minimaal twee dagen in de week werken ICT-studenten in Hoogeveen aan innovatieve projecten uit het bedrijfsleven begeleid door docenten, een scrum master en (ICT) bedrijven. In de ICT-academie voeren we innovatieve en (kleine) on-the-job projecten uit.

MBO Studenten van het 1e, 2e en 3e jaar werken multidisciplinair samen in teams van twee tot vijf studenten. Ze werken in een omgeving buiten het Alfa-college, waar de opdrachtgevers regelmatig langs komen om te overleggen. De studenten worden begeleid door een scrum master die zorg draagt voor het optimaal functioneren van het team. Door de projecten ontstaat ‘vraaggestuurd’ leren dat door de docenten wordt ingevuld.

Externe bedrijven begeleiden de innovatieve projecten om de kwaliteit voor de eigen organisatie te waarborgen. Dit wordt verricht op basis van een kostprijsvergoeding vanuit de opdrachtgever.

Nidaros ‘verplicht’ studenten om na het succesvol afronden van de MBO-opleiding in te stromen naar het HBO. Dit kan in deeltijd: één dag in de week naar school (NHL, Hanze hogeschool, Stenden of Windesheim) en vier dagen in de week actief voor Nidaros bij externe opdrachtgevers.

Scrum methodiek

Wat is Scrum?
Wat heeft een term uit de rugbysport te maken met verandermanagement? Een ‘scrum’ is een manier om het spel te hervatten na een kleine, technische overtreding. De twee teams staan voorovergebogen tegenover elkaar en proberen de bal te bemachtigen. Wat is hierbij belangrijk? Goed kunnen samenwerken en snel kunnen schakelen als de situatie plots verandert. Twee vermogens die tevens essentieel zijn bij goed verandermanagement volgens de Agile-methodiek.

Klik op de link om het scrumfilmpje te bekijken.

Boegbeeld voor Noord Nederland

De ICT-Academie moet voor Hoogeveen het boegbeeld worden als ICT-opleiding in Noord(oost) Nederland. Daarom is de locatie mede van cruciaal belang. Hiermee zetten we Hoogeveen qua IT op de kaart.

Daarnaast is ons doel om bedrijven en instellingen in de regio te ondersteunen met ICT-projecten. Door studenten aan deze projecten te koppelen worden ze dagelijks geconfronteerd met de technologische kennis en ontwikkelingen.

Ons volgende doel is om HBO-ers binnen de ICT-Academie te halen. De contacten met diverse hogescholen zijn gelegd en gesprekken voor een structurele samenwerking zullen op korte termijn gaan plaatsvinden. Op deze manier kan een lang gekoesterde wens van de Gemeente Hoogeveen in vervulling gaan: een HBO-opleiding binnen de Gemeente. Met een interessante richting:

ICT staat n.l. in directe relatie met innovatie!

http://www.itdynamic.nl