In de media

 Lancering eerst project ICT-Academie groot succes!

Donderdagmiddag 4 mei jl. vond in het Alfa-college in Hoogeveen de lancering plaats van het eerste ICT-Academie project. Onder toeziend oog van wethouder Bert Otten (wethouder in Hoogeveen) en Gert Vos (eveneens wethouder, met o.a. talentontwikkeling in portefeuille), opdrachtgever Espria, afgevaardigden van het Alfa-college en Nidaros, hebben studenten Djurn Nelissen en Thom Luppes hun afstudeerproject gepresenteerd.

Djurn en Thom met Jaap te Velde van Espria
Studenten Djurn en Thom tijdens hun presentatie

De ICT-Academie is een initiatief van Alfa-college vertegenwoordigd door Klaas Berends, dat in nauwe samenwerking met directeur / eigenaar Gerben Dolsma van Nidaros tot een nieuw concept is uitgewerkt. Binnen de ICT-Academie worden studenten gekoppeld aan praktijkopdrachten die bedrijven en instellingen melden bij de ICT-Academie. Deze opdrachten zullen met name komen van bedrijven buiten de ICT-branche. Volgens de ‘scrummethodiek’ werken de studenten in kleine groepjes en worden daarbij ondersteunt en begeleidt door een professionals van ICT-bedrijven, de scrummaster. De docenten van het Alfa-college spelen de rol van coach binnen de ICT-Academie.
Elk bedrijf of instelling kan een opdracht melden bij de ICT-Academie. Vervolgens wordt door deskundigen de opdracht toegekend aan één van de samenwerkende partijen binnen de ICT-Academie. Het bedrijf is productowner en stelt ook een scrummaster aan die zorgt voor de begeleiding van de studenten. Het gaat hier dan met name om innovatieve projecten van opdrachtgevers.

Wat doet de ICT-Academie?

Studenten Djurn en Thom van het Alfa-college hebben een app ontwikkeld voor Espria. Espria bestaat uit de organisaties Evean, Icare, GGZ Drenthe, Zorggroep Meander, De Trans en PartiCura.
Bij alle bedrijfsonderdelen van Espria staat de cliënt centraal. De cliëntenraden van Evean, Zorggroep Meander, Icare, De Trans en GGZ Drenthe behartigen de belangen van de cliënten van Espria. Zij streven ernaar dat iedere cliënt van Espria de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Uitgangspunten hierbij zijn dat:

  1. de cliënt, zo lang mogelijk de regie over zijn of haar leven houdt
  2. de cliënt in zijn of haar kracht gezet wordt.

Het uitgangspunt van de ICT-Academie is ‘het gat opvullen’ tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het is voor een onderwijsinstelling belangrijk om actueel en up-to-date lesmateriaal aan te bieden dat direct aansluit bij het bedrijfsleven. De ontwikkelingen met name op technologisch gebied gaan snel en hier speelt de ICT-Academie slim op in: studenten worden, soms al in het eerste jaar, gekoppeld aan praktijkopdrachten die aangeboden worden uit de markt. Hierdoor werken de studenten dagelijks in de praktijk. De werkzaamheden voeren ze uit buiten de school. Het huidige project is uitgevoerd op het kantoor van Nidaros waar ook de begeleiding door professionals plaats vindt. De uitdaging voor de ICT-Academie is het betrekken van een bedrijfsruimte waar de ICT-Academie structureel kantoor houdt en de werkzaamheden aldaar kunnen worden uitgevoerd. Momenteel zijn we in gesprek met o.a. de Gemeente Hoogeveen om een geschikte bedrijfsruimte te kunnen betrekken.

Aansluiting met het HBO

Naast MBO-studenten ligt er een andere uitdaging voor de ICT-Academie. ‘De contacten met Stenden hogeschool zijn hiervoor reeds gelegd en de eerste reacties zijn uiterst positief’, aldus Casper Houtzager, bedrijfsbegeleider bij de ICT-Academie. Samen met Jan van Rouwendal, programma manager ICT Academie van het Alfa-college, moet deze samenwerking in de toekomst gestalte krijgen. Hiermee gaat ook voor de Gemeente Hoogeveen een lang gekoesterde wens in vervulling: het combineren van VO, MBO en HBO in Hoogeveen in samenwerking met het bedrijfsleven.

Bedrijven die zich willen aansluiten of bedrijven die een opdracht onder willen brengen bij de ICT-Academie kunnen dat doen via Casper Houtzager, tel. 06-4534 7124. E-mail casper.houtzager@nidaros.nl, of via onderstaand contactformulier.

Klik hier op de link naar de Hoogeveensche Courant.

Contactformulier:


[recaptcha]