KPI’s

Meer informatie over KPI’s

Type KPI’s

Algemene KPI’s :

 • Gericht op het sturen van het management (visie, missie, strategische doelstellingen);
 • Focus op voortgang en verbetering: klantentevredenheid, kostenbesparingen, budgetbewaking, betrokkenheid medewerkers, kerncompetenties).

Specifieke KPI’s:

 • Gericht op sturen van operationele doelstellingen (bedrijfsspecifieke of programma specifieke KPI’s);
 • Afhankelijk van de business zijn specifieke KPI’s gericht op het realiseren van de korte termijn doelstellingen.

Zowel de algemene KPI’s en de specifieke KPI’s kunnen zelf nog gesplitst worden naar:

 • Resultaat KPI’s: Betrekking op omzet, winst, medewerkers, ziekteverzuim, marketing.
 • Voorspellende KPI’s: Aantal telefonische klachten, beladingsgraad vrachtwagens, gereden schades. (gedragsafhankelijk)

Indien gewenst zijn de resultaat en voorspellende KPI’s ook nog op te splitsen naar:

 • Kwantitatieve indicatoren: procesmatig
 • Kwalitatieve indicatoren: resultaatgericht

Business performance versus kwaliteitsperformance

Een veel gemaakte fout bij organisaties is het niet duidelijk definiëren van het doel van een specifieke KPI. Is de KPI gericht op het meten van de business performance of op de kwalitatieve aspecten van de organisatie.
Afhankelijk van de bedrijfstak waarin een organisatie opereert zijn er vele KPI’s beschikbaar. Het is zaak om een juiste set van KPI’s te identificeren die passen bij de doelstellingen van de organisatie:

 • Kwaliteit performance: compliance, vraag, tijd.
 • Business performance: economie, productiviteit, kosten, besparingen, winst, omzet targets, tijd.

Voorwaarden, kenmerken, criteria en eisen aan een goede KPI

Een handige tool voor het opstellen van een KPI is door gebruik te maken van het SMART-principe:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realiseerbaar
 • Tijdsgebonden