Nidaros Insight

Meten is weten!

Nidaros Insight is een product / dienst die wij aanbieden aan de markt om inzicht te krijgen in de verschillende activiteiten die plaats vinden binnen uw organisatie. Vandaar de naam ‘Insight’.

Binnen uw onderneming worden veel waarnemingen verricht, maar wat wordt er met de ze waarnemingen gedaan en wat kunt u er zelf mee? Nidaros Insight biedt u een zeer overzichtelijk platform waarmee u 24/7 inzicht heeft in de processen binnen uw onderneming die u zelf zichtbaar en meetbaar wilt hebben!

Voorbeelden hiervan zijn:

 

  • Het aantal bezoekers binnen uw onderneming
  • Het aantal NIEUWE bezoekers binnen uw onderneming
  • De verblijfsduur van de bezoeker binnen uw onderneming etc.

Vrijwel alles is meetbaar.  Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. sensortechnologie: sensoren worden geplaatst binnen uw onderneming op plaatsen waar u de specifieke informatie over wilt verzamelen. Deze informatie wordt door de sensoren opgepikt en door verzonden aan een speciaal voor u op maat gemaakt dashboard.

U bepaalt, wij verzamelen de informatie die u verlangt!

 

Wij gaan met u in gesprek over welke KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) u wilt verzamelen en stellen de sensoren zo in dat de juiste informatie verzameld wordt. Vervolgens heeft u 24 uur per dag ‘live’ inzicht in de informatie die wij voor u hebben verzameld?

 

Wat is een KPI?

  • Een Key performance indicator (Kritieke Prestatie Indicatoren), afgekort KPI’s zijn variabelen of maatstaven om prestaties van organisaties te analyseren;
  • Een KPI is kwantitatief en meet of een doelstelling of Kritische Succesfactor (KSF);
  • Een KPI wordt uitgedrukt in een getal en gerelateerd aan een norm of target;
  • KPI’s hebben een interne en externe werking waarmee een organisatie haar positie in de markt aanzienlijk kunt verbeteren.

Hoe gebruik je KPI’s?

Om als organisatie succesvol te opereren is het ontwikkelen van een strategie essentieel. Om in de dagelijkse praktijk rekening te houden met de langetermijndoelen (op basis van de strategie), stellen organisaties zich doelen voor de korte termijn. Dit noemen we ook wel operationele doelstellingen. Aan de hand van deze doelstellingen kan beoordeelt worden of de organisatie er in slaagt om de geplande strategie daadwerkelijk waar te maken. Bij de operationele doelstellingen zoekt de organisatie naar Key Performance Indicators, waarmee de prestaties beoordeeld kunnen worden en indien nodig, tijdig worden aangepast of bijgestuurd.

Meer weten over KPI’s? Klik hier https://nidaros.nl/kpis/

Wanneer de resultaten van de performance metrics binnen de gestelde streefwaarden, kan men verklaringen zoeken die te maken hebben met succes van het de gekozen strategie (goed management). Bij tegenvallende cijfers heeft het geen zin om de meetmethode en de validiteit van de metingen in vraag te stellen. Juist dan is het zaak om kritisch te zijn en de juiste correctieve acties te initiëren.

 

Inlogscherm Nidaros Insight
Inlogscherm Nidaros Insight