Discovery

Is het geen vraag meer of Robotic Process Automation – RPA – meer waarde uit uw organisatie kan halen? Maar is het ook nog niet helemaal helder welke processen geschikt zijn en daadwerkelijk besparingen in tijd en geld kunnen opleveren? Heeft u eigenlijk behoefte aan een heldere businesscase? Voor die en meer situaties biedt Nidaros een passend antwoord: een Discovery sessie

Discovery sessie

De Discovery Sessie is in feite een ontdekkingstocht langs alle processen binnen uw organisatie. De mate waarin de processen RPA proof zijn, bepaalt of uw organisatie geschikt is en welke processen echt baat hebben bij de implementatie van RPA. In één dag is helder welke informatiestromen er zijn in de organisatie, hoe deze data nu de processen stroomlijnt, of en waar dit efficiënter zou kunnen. Ook nemen we realtime de huidige applicaties onder de loep. Hiermee bepalen we eenvoudig of de gebruikte data en processen gestructureerd en daarmee bruikbaar zijn voor RPA.

Businesscase

We bouwen een businesscase met verschillende scenario’s. Hieruit is goed af te leiden wat er gebeurd in je organisatie als je aan de automatiseringsknoppen draait. De businesscase wordt opgebouwd uit o.a. de ontwerp (en bouw-) kosten van de software, de mogelijke jaarlijkse besparingen, de hoeveelheid tijd die nodig is om het meest optimale resultaat te bereiken, het te verwachten succes en verwachte aanvullende werkzaamheden. Deze businesscase geeft duidelijk inzicht in de ROI (Return On Investment).

Ik meld mij aan voor een discovery sessie