ICT Academie

De kracht van de ICT-Academie

  • Met kennis uit bedrijfsleven, onderwijs en studenten komen we tot verfrissende oplossingen;
  • Innovatie vraagt om kennis en visie van bedrijven die nieuwe kansen en techniek in de markt ontdekken;
  • Creativiteit van studenten en kennis van nieuwe technologie is maakt het succes;
  • Een werk & leeromgeving waarin studenten vraag-gestuurd kennis opdoen;
  • Studenten worden opgeleid voor uw onderneming, waardoor de kennis beschikbaar blijft in onze regio.

Heeft u een project voor onze studenten, dan bieden we u drie varianten aan:

  • Innovatieve projecten: uw organisatie wil experimenteren met een prototype zonder een commercieel verdienmodel. Bij deze projecten begeleiden de ICT bedrijven de studenten. Daarmee de kwaliteit en continuïteit van het prototype te waarborgen.
  • On-the-job projecten: heeft u een ICT vraag die eenvoudig is, zoals het ontwikkelen van een website, informatieverwerking of een app? Is er geen financiële ruimte om deze commercieel uit te besteden? Deze kleine projecten voor verenigingen, ZZP’ers, stichtingen, etc., zijn zeer geschikt om door studenten te worden uitgevoerd, onder begeleiding van een scrum master.
  • Studenten worden specifiek opgeleid voor uw organisatie.

Boegbeeld voor Noord Nederland

De ICT-Academie heeft de ambitie opgevat om voor Hoogeveen het ICT-boegbeeld te worden als zeer bedrijfsmatig georiënteerde opleiding in Noord(oost) Nederland. 

Daarnaast is ons doel om bedrijven en instellingen in de regio te ondersteunen met ICT-projecten. Door studenten aan deze projecten te koppelen, worden ze dagelijks geconfronteerd met de technologische kennis en ontwikkelingen.

Ons volgende doel is om HBO-ers binnen de ICT-Academie te halen. De contacten met diverse hogescholen zijn gelegd en gesprekken voor een structurele samenwerking vinden al plaats. Meer informatie leest u hier: http://www.itdynamic.nl