Implementatie

Ligt er een heldere businesscase die precies in kaart heeft gebracht welke processen RPA proof zijn? Maar is het nog onduidelijk hoe RPA te implementeren is binnen uw organisatie? Bij de implementatie van RPA binnen bestaande organisaties komt nogal wat kijken. Het raakt vaak meerdere afdelingen en daarmee meerdere medewerkers. Hoe kun je de medewerkers begeleiden, zodat ze RPA zien als kans om hun eigen werkzaamheden meer waarde te laten geven voor de organisatie? 

Implementatie sessie 

Nidaros heeft op basis van ervaring een stappenplan ontwikkeld waarmee zo’n implementatieproces geruisloos verloopt. Voor veel organisaties is de impact van RPA tot op dit moment nog onduidelijk. Daarom concentreert de eerste stap in dit plan zich op het in kaart brengen van de impact. Voor welke afdelingen heeft de implementatie consequenties? Welke processen hangen hier aan? Hoe richten we de organisatie rondom RPA in? Gescheiden rollen zijn belangrijk! Bewustwording van wie wat doet om fraude te voorkomen: degene die scripts bouwt, kan niet dezelfde zijn die ook de test uitvoert. En hoe is de beveiliging van processen geregeld? Wie kan waarbij?

Nidaros luistert en onderzoekt in deze implementatieperiode waar knelpunten zitten en hoe die te verhelpen zijn. Het plan van aanpak wat voortkomt uit deze sessie, is een concreet advies met diverse call-to-actions. Het geeft richting aan de inrichting van de organisatie, de positionering van de medewerkers daarbinnen en het oprichten van een RPA team.

Ik meld mij aan voor een implementatie sessie