Nieuws

Stichting IT Dynamic organiseert thema bijeenkomst

‘VINDEN EN BINDEN VAN PROFESSIONALS’

Naar een vorm van zelforganisatie voor het opleiden van actueel geschoolde professionals met IT skills!

10 oktober 2019, gemeentehuis Hoogeveen

Door krapte op de arbeidsmarkt (braindrain Oost-West, ontgroening & weglek) en de snelheid waarmee kennis verouderd, wordt het voor bedrijven steeds moeilijker goed en actueel geschoold personeel te vinden. Door slim samenwerken en weten waar onze regio behoefte aan heeft, kunnen we invloed uitoefenen op kennis en vaardigheden van de aankomende professionals. Want iedere professionals heeft tegenwoordig IT skills nodig om goed zijn werk te kunnen doen. Om deze skills te ontwikkelen is in Hoogeveen de Stichting IT Dynamic opgericht. Een stichting die samen met kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden in haar ICT Academie[1] hybride onderwijs en leer- en werkplekken aanbiedt.

 

Maar de Stichting wil meer! Daarvoor willen wij een beroep doen op het zelf organiserend vermogen vanuit de regio. Leren en kennis vergaren is maakbaar en kunnen we naar eigen behoefte inkleuren.

 

Kunnen we MBO-, HBO- en Universitaire studenten (IT) uit zowel Nederland als Duitsland modules aanbieden die aansluiten op de kennisbehoefte van vandaag en morgen? Welke competenties zijn de aankomende jaren nodig? Welke ontwikkelingen vragen om een nieuw kennisaanbod en hoe gaan we ons onderwijs anders organiseren zodat we wendbaar en op maat kennis kunnen toevoegen aan onze business?

 

In een kleurrijk en creatief programma willen wij met vertegenwoordigers van bedrijven uit de regio op zoek gaan naar nieuwe concepten van leren vanuit een zelf organiserend vermogen. Concepten die onze kennisvraag kunnen omzetten naar dynamisch en wendbaar leren. Niet langer geprogrammeerd onderwijs maar een vorm van kort cyclisch en modulair leren al dan niet in combinatie met werk.

Wilt je meedenken en meebeslissen? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst ‘Vinden en binden van professionals met IT Skills’.

[1]De ICT-Academie Hoogeveen is een publiek private samenwerking (PPS) waar kennisinstellingen en toonaangevende bedrijven uit de regio werken aan het opleiden van Young ICT Professionals. Deze samenwerking maakt het mogelijk om actueel op te leiden met oog voor zowel kennis als social skills.