Support

De implementatie van Robotic Process Automation binnen uw organisatie is klaar. De robot is geïmplementeerd en is nu klaar voor monitoring en beheer. Monitoring helpt bij het optimaliseren van de inzet van de robot. Met behulp van onze softwaretoolSpider, haalt u het maximale uit RPA. Een ‘intelligent workload manager’ die ervoor zorgt dat de robot op het juiste moment de juiste handelingen verricht. Niet alleen door geautomatiseerde processen optimaal te benutten. Ook door tegelijkertijd meer inzicht te krijgen in de opbrengst van processen door monitoring. Via een dashboard heb je realtime compleet inzicht in de kwaliteit van je processen en de prestaties van je robot. Bijsturen wordt eenvoudiger en kan sneller.

Supporting sessie

Op basis van kennis uit het verleden kijkt Nidaros samen met u naar de verschillende actoren die een rol spelen bij de optimale werking van uw robotlandschap. Bijvoorbeeld naar de medewerkers: wat hebben zij nodig om het beheer op zich te kunnen nemen. Maar ook naar het applicatielandschap: welke applicaties zijn er aanwezig, is er een tool waarbinnen we het robotlandschap kunnen gebruiken? Door te monitoren op basis van onderstaande vraagstukken optimaliseren we de inzet van RPA in uw organisatie:

  • Hoe, wat en naar wie wordt gerapporteerd indien de robot of het proces niet werkt als verwacht volgens vooraf bepaald schema?
  • Werkt de robot met meerdere RPA modules samen?
  • Worden alle handelingen, stappen, de status en volumes in het uit te voeren proces vastgelegd? Zowel van de robot als van de medewerkers? Zodat de volledige uitvoering inzichtelijk, transparant en zowel realtime als op basis van historie te volgen is. Vanuit dit dashboard wordt de (stuur- en) managementinformatie ontsloten.
  • Hoe worden binnenkomende taken geprioriteerd of on hold gezet en hoe wordt de robot optimaal ingezet binnen de voorliggende taken?
  • Werkt het user acces management? Is helder wie wat mag doen, binnen welke omgeving, zonder te veel bevoegdheden te hebben? Zijn de juiste API Keys aanwezig om toegang door derden tegen te houden?
  • Een robot is een virtuele medewerker, hoe plaatst u die in de organisatie naast en met uw ‘echte’ medewerkers zodat een samenhang ontstaat?
Ik meld mij aan voor een supporting sessie