Vier stappen naar RPA

Awareness sessie

Denkt u dat uw bedrijfsprocessen door veel repeterende handelingen wellicht efficiënter uitgevoerd kunnen worden? Wat weet u al van RPA?

Voeren uw medewerkers nog steeds zinvolle en waarde creërende taken uit? Of denkt u dat uw bedrijfsprocessen door veel repeterende handelingen wellicht efficiënter uitgevoerd kunnen worden? Nidaros helpt organisaties de mogelijkheden rondom Robotic Process Automation – RPA – in kaart te brengen. Nidaros biedt inzicht in haar Awareness sessie. Tijdens deze sessie bespreken we mogelijkheden, de do’s en dont’s, geschiktheid van processen en hoe Nidaros met uw organisatie de vier stappen naar RPA doorloopt.

Scan

Dat betekent het selecteren en prioriteren van de processen die gerobotiseerd kunnen worden. Deze scan brengt volume, frequenties en foutgevoeligheden van bedrijfsprocessen in kaart. Hieruit blijkt letterlijk de RPA potentie van processen. Vervolgens wordt er ingezoomd op het proces: welke taken binnen het proces leveren direct winst op bij uitvoering door een robot? 

Wilt u ook een keer meegenomen worden in de reis van mogelijkheden die RPA biedt? Plan een sessie in bij Nidaros. Bij deze Awareness sessie bespreken we o.a. alle mogelijkheden die RPA biedt, de do’s en dont’s, het soort processen met RPA potentie en hoe Nidaros het gehele implementatietraject vormgeeft, samen met de IT medewerkers van uw organisatie.  

Ik meld mij aan voor een awareness sessie

Discovery sessie

Is het geen vraag meer of Robotic Process Automation – RPA – meer waarde uit uw organisatie kan halen? Maar is het ook nog niet helemaal helder welke processen geschikt zijn en daadwerkelijk besparingen in tijd en geld kunnen opleveren? Heeft u eigenlijk behoefte aan een heldere businesscase? Voor die en meer situaties biedt Nidaros een passend antwoord: een Discovery sessie.

De Discovery sessie is in feite een ontdekkingstocht langs alle processen binnen uw organisatie. De mate waarin de processen RPA proof zijn, bepaalt of uw organisatie geschikt is en welke processen echt baat hebben bij de implementatie van RPA. In één dag is helder welke informatiestromen er zijn in de organisatie, hoe deze data nu de processen stroomlijnt, of en waar dit efficiënter zou kunnen. Ook nemen we realtime de huidige applicaties onder de loep. Hiermee bepalen we eenvoudig of de gebruikte data en processen gestructureerd en daarmee bruikbaar zijn voor RPA.

Businesscase

We bouwen een businesscase met verschillende scenario’s. Hieruit is goed af te leiden wat er gebeurt in je organisatie als je aan de automatiseringsknoppen draait. De businesscase wordt opgebouwd uit o.a. de ontwerp- (en bouw-) kosten van de software, de mogelijke jaarlijkse besparingen, de hoeveelheid tijd die nodig is om het meest optimale resultaat te bereiken, het te verwachten succes en verwachte aanvullende werkzaamheden. Deze businesscase geeft duidelijk inzicht in de ROI (Return On Investment).

Ik meld mij aan voor een discovery sessie

Implementatie sessie

Ligt er een heldere businesscase die precies in kaart heeft gebracht welke processen RPA proof zijn? Maar is het nog onduidelijk hoe RPA te implementeren is binnen uw organisatie? Bij de implementatie van RPA binnen bestaande organisaties komt nogal wat kijken. Het raakt vaak meerdere afdelingen en daarmee meerdere medewerkers. Hoe kun je de medewerkers begeleiden, zodat ze RPA zien als kans om hun eigen werkzaamheden meer waarde te laten geven voor de organisatie? 

Nidaros heeft op basis van ervaring een stappenplan ontwikkeld waarmee zo’n implementatieproces geruisloos verloopt. Voor veel organisaties is de impact van RPA tot op dit moment nog onduidelijk. Daarom concentreert de eerste stap in dit plan zich op het in kaart brengen van de impact. Voor welke afdelingen heeft de implementatie consequenties? Welke processen hangen hier aan? Hoe richten we de organisatie rondom RPA in? Gescheiden rollen zijn belangrijk! Bewustwording van wie wat doet om fraude te voorkomen: degene die scripts bouwt, kan niet dezelfde zijn die ook de test uitvoert. En hoe is de beveiliging van processen geregeld? Wie kan waarbij?

Nidaros luistert en onderzoekt in deze implementatieperiode waar knelpunten zitten en hoe die te verhelpen zijn. Het plan van aanpak wat voortkomt uit deze sessie, is een concreet advies met diverse call-to-actions. Het geeft richting aan de inrichting van de organisatie, de positionering van de medewerkers daarbinnen en het oprichten van een RPA team.

Ik meld mij aan voor een implementatie sessie

Supporting sessie

De implementatie van Robotic Process Automation binnen uw organisatie is klaar. De robot is geïmplementeerd en is nu klaar voor monitoring en beheer. Monitoring helpt bij het optimaliseren van de inzet van de robot. Met behulp van onze softwaretoolSpider, haalt u het maximale uit RPA. Een ‘intelligent workload manager’ die ervoor zorgt dat de robot op het juiste moment de juiste handelingen verricht. Niet alleen door geautomatiseerde processen optimaal te benutten. Ook door tegelijkertijd meer inzicht te krijgen in de opbrengst van processen door monitoring. Via een dashboard heb je realtime compleet inzicht in de kwaliteit van je processen en de prestaties van je robot. Bijsturen wordt eenvoudiger en kan sneller.

Op basis van kennis uit het verleden kijkt Nidaros samen met u naar de verschillende actoren die een rol spelen bij de optimale werking van uw robotlandschap. Bijvoorbeeld naar de medewerkers: wat hebben zij nodig om het beheer op zich te kunnen nemen. Maar ook naar het applicatielandschap: welke applicaties zijn er aanwezig, is er een tool waarbinnen we het robotlandschap kunnen gebruiken?Door te monitoren op basis van onderstaande vraagstukken optimaliseren we de inzet van RPA in uw organisatie:

  1. Hoe, wat en naar wie wordt gerapporteerd indien de robot of het proces niet werkt als verwacht volgens vooraf bepaald schema?
  2. Werkt de robot met meerdere RPA modules samen?
  3. Worden alle handelingen, stappen, de status en volumes in het uit te voeren proces vastgelegd? Zowel van de robot als van de medewerkers? Zodat de volledige uitvoering inzichtelijk, transparant en zowel realtime als op basis van historie te volgen is. Vanuit dit dashboard wordt de (stuur- en) managementinformatie ontsloten.
  4. Hoe worden binnenkomende taken geprioriteerd of on hold gezet en hoe wordt de robot optimaal ingezet binnen de voorliggende taken?
  5. Werkt het user acces management? Is helder wie wat mag doen, binnen welke omgeving, zonder te veel bevoegdheden te hebben? Zijn de juiste API Keys aanwezig om toegang door derden tegen te houden?
  6. Een robot is een virtuele medewerker, hoe plaatst u die in de organisatie naast en met uw ‘echte’ medewerkers zodat een samenhang ontstaat?
Ik meld mij aan voor een supporting sessie