Vinden en Binden van professionals

Op 10 oktober jl. organiseerde IT Dynamic samen met Hogeschool Osnabruck-Lingen, het Rijnland Instituut en de gemeente Hoogeveen de bijeenkomst Vinden en Binden van professionals met IT skills. Bedrijven, onderwijs en overheden gingen na twee inleidingen met elkaar in gesprek. Deze gesprekken leverde interessante inzichten op waar IT Dynamic, het regionaal bedrijfsleven, onderwijs en overheden mee aan het werk kunnen.

De definitie van IT-bedrijf begint te schuiven. Feitelijk is elk bedrijf dat met data werkt een IT-bedrijf. Hierdoor verschuiven de IT gerelateerde werkzaamheden van de ‘klassieke’ IT-bedrijven naar organisaties zelf en ontstaan juist daar scholingsvragen. In de bijeenkomst is onderzocht welke opleidingsvraag er bij de ondernemers leeft en of daar een overlap aanwezig is die door de ICT Academie opgelost zou kunnen worden. Daarnaast is er gekeken of een regionaal netwerk voor andere dan opleidingsvragen interessant is. Dat blijkt het geval te zijn. Ook uitwisseling van personeel met bepaalde vakspecialismes spreekt tot de verbeelding.

Na de workshops werd er door Hogeschool Osnabrück-Lingen een presentatie gegeven over de opleidings- en samenwerkingsmogelijkheden. Zowel HBO als Universitaire studiemodules kunnen vanuit Duitsland ook aangeboden worden binnen de ICT Academie. Ook duaal studeren (werken en leren) biedt volop mogelijkheden wanneer we dit grensoverschrijdend organiseren.

De Stichting IT Dynamic zal met de informatie uit deze bijeenkomst haar plannen samen met Hogeschool Osnabruck en Rijnland Instituut uitwerken. Begin 2020 hoopt de Stichting met haar definitieve plan naar buiten te treden.

Wij houden u op de hoogte!

Deze bijeenkomst werd in het kader van het INTERREG V A Programma Deutschland-Nederland mede gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door de provincies Drenthe, Friesland en Groningen alsmede de deelstaat Niedersachsen.