Waarom RPA?

Waarom RPA?

Waarom is RPA, Robotic Process Automation, zo interessant voor uw onderneming? Door RPA toe te passen worden bedrijfsprocessen geoptimaliseerd doordat steeds terugkerende repeterende handelingen binnen uw onderneming overgenomen wordt door ICT. Robots voeren deze repetitieve handelingen uit waardoor uw medewerkers worden ontlast en ingezet kunnen worden voor activiteiten gericht op de corebusiness van uw bedrijf.

RPA overzicht

Wij gebruiken heel veel software…

Binnen organisaties worden heel veel verschillende softwarepakketten en – programma’s gebruikt. Veel van deze software wordt geleverd door verschillende leveranciers die allemaal hun eigen identiteit hebben en willen behouden. Dat leidt tot irritaties van uw medewerkers en dus levert het uiteindelijk ook een vertraging op in het bedrijfsproces. Het is een utopie de neuzen van deze software aanbieders allemaal dezelfde kant op te krijgen; elke leverancier staat voor zijn of haar product.

Moeten we het daar bij laten of is er een oplossing om de verschillende pakketten wel met elkaar te laten communiceren?

Zeker, er is een oplossing op al deze verschillende pakketten met elkaar te laten communiceren! En die oplossing heet….RPA.

Wat is Robotic Process Automation (RPA)?

Robotic Process Automation is een vorm van automatisering waarbij een softwarematige robot taken overneemt (virtual assistent) die een medewerker met een computersysteem uitvoert. Waar een API op het niveau van data werkt, werkt de robot op het niveau van de userinterface zoals ook de medewerker die gebruikt. De robot opent schermen, simuleert de keyboard- en muis-handelingen, start programma’s op en wisselt tussen schermen om bijvoorbeeld informatie uit het ene scherm te verplaatsen als input op een ander scherm.

Voordelen van RPA:

  • Wordt niet ziek
  • Gaat niet met vakantie
  • Werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week (24/7)
  • Bent u geen loon verschuldigd (dus ook géén loonkosten!)
  • Zorgt ervoor dat de werkzaamheden gewoon in Nederland gedaan kunnen worden (niet uitwijken naar lage-loon landen)
  • Brengt opdrachtgever en leverancier dicht bij elkaar