RPA-bijeenkomst groot succes!

Goeie belangstelling voor RPA-bijeenkomst Nidaros!

Afgelopen donderdag 17 mei organiseerde Nidaros een RPA-bijeenkomst voor geïnteresseerde ondernemers. Bijna twintig ondernemers, vaak met aanhang, en meerdere afdelingen van één onderneming vulden de zaal en waren getuige van een presentatie van Jeroen van Genuchten van ING.

Jeroen vertelde in alle openheid welke RPA-projecten de ING samen met Nidaros reeds heeft geïmplementeerd en wat er de komende tijd op de planning staat. Jeroen is samen met Gerben Dolsma (directeur van Nidaros) zeer nauw betrokken bij de RPA-ontwikkelingen binnen ING; niet alleen op nationaal niveau, maar ook voor bijna twintig (!)Europese landen.

‘Deze zal zeker een vervolg krijgen’, aldus de trotse Gerben Dolsma. ‘Op de dag zelf hebben we met vier ondernemingen en afdelingen van ondernemingen afgesproken dat we met RPA aan de slag gaan. Het feit dat Jeroen heeft laten zien welke werkzaamheden voor RPA in aanmerking komen, heeft hiervoor mede de doorslag gegeven’.

Wij zorgen ervoor dat u een persoonlijke uitnodiging ontvangt!