Meteen naar de inhoud
Home » Blog » In en Uit dienst

In en Uit dienst

  • 2 min read
Nidaros - Impressies

Probleem

Bij het in dienst treden van een nieuwe medewerker moeten er vaak veel zaken worden geregeld. Per bedrijf verschillen deze zaken, maar binnen hetzelfde bedrijf is er altijd een rode draad te vinden van te regelen zaken. Voorbeelden hiervan zijn: het aanvragen van laptops en telefoons, het aanmaken van de medewerker in de interne systemen, de juiste rechten verlenen per medewerker, de juiste documentatie opvragen en nog meer zaken.

Uitdaging

De uitdaging zit in het in scope houden van alle zaken die al geregeld zijn en welke zaken nog geregeld moeten worden voor iedere medewerker. Vooral bij grote bedrijven waarbij geregeld medewerkers in en uit dienst treden in grote volumes kan het uitdagend zijn om alle zaken in scope te houden en geen dingen te vergeten.

Oplossing

Het uit handen geven van de werkzaamheden aan de robot. De robot kan de rode draad (standaard te regelen zaken voor iedere medewerker) afhandelen en voor iedere medewerker ook nevenzaken regelen o.b.v. de gegeven input (bijvoorbeeld via een klantenportaal).

Impact

De medewerker heeft meer tijd voor andere werkzaamheden en heeft inzicht in welke zaken er geregeld zijn voor nieuwe medewerkers en medewerkers die uit dienst gaan treden. Daarnaast worden verschillende afdelingen tijdig geïnformeerd over nieuwe medewerkers zodat er al zaken vooraf geregeld kunnen worden.