In vier stappen naar RPA

In vier stappen naar RPA

Steeds meer organisaties denken erover na om te beginnen met Robotic Process Automation om veel voorkomende repetitieve werkzaamheden binnen een bedrijfsproces efficiënter, nauwkeuriger en geautomatiseerd uit te voeren. RPA richt zich hiermee op de term lean management, bedrijfsresultaten worden verbeterd door verspilling te elimineren in de vorm van kosten- en tijdsbesparing. Deze blog gaat verder dieper in op de implementatie van RPA.

RPA biedt kansen daar waar traditionele IT niet mogelijk is en nog veel handmatig werk wordt verricht. Met deze technologie komt het verder automatiseren van processen binnen handbereik van de business. Vanuit een procesanalyse kan worden bepaald hoe RPA op de juiste plek en op de juiste manier kan worden ingezet om de verschuiving van knelpunten in het proces te voorkomen. Met onze procesgerichte benadering begeleiden wij organisaties in vier stappen naar een werkende RPA oplossing. Door deze stappen iteratief te doorlopen is het mogelijk om snel resultaten te behalen en vooruitgang te boeken.

Robotic Proces Automation biedt kansen daar waar de traditionele IT dat niet kan bieden en waar bedrijfsprocessen nog handmatig worden verricht. Met RPA wordt het automatiseren van bedrijfsprocessen naar een hoger niveau getild. Vanuit een procesanalyse kan worden bepaald hoe Robotic Proces Automation op de juiste manier kan worden ingezet om ‘lean’ te creëren binnen de organisatie en voor het generen kan kosten- en tijdsbesparing. De implementatie van RPA wordt in deze blog gedaan aan de hand van vier stappen.

1. Prioriteit stellen

RPA Robot
De eerste stap in een RPA traject is het selecteren en prioriteren van de processen die gerobotiseerd kunnen worden. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar de volume, frequentie en foutgevoeligheid van het bedrijfsproces. Het is belangrijk om het proces te kiezen met de meeste RPA potentie om zo een optimaal resultaat te generen.

 

2. Ontwerpen

RPA werk
Na het prioriteren en selecteren worden de stappen bepaald in het proces waar met RPA snel vooruitgang kan worden geboekt. Bij de medewerkers wordt de benodigde proceskennis vergaard, worden de keten- en IT-afhankelijkheden in kaart gebracht en wordt er kritisch gekeken naar welke taken wel en welke taken (nog) niet door de robot kunnen worden uitgevoerd. Op basis hiervan ontstaat een optimaal ketenproces waarin de software robot op de juiste wijze kan worden geïntegreerd.

 

3. Robotisering

RPA overzicht
Na het ontwerpen wordt het proces vertaald naar de daadwerkelijke RPA inrichting. De software robot wordt geconfigureerd en vervolgens uitvoerig getest op het behalen van de gestelde doelstellingen. Daarnaast is het belangrijk om de medewerkers te leren om de robot te onderhouden en eenvoudige aanpassingen te kunnen laten plaatsvinden.

 

4. Implementatie

Voor veel organisaties is de impact van RPA onduidelijk tot het moment van inrichting. Daarom wordt de software robot niet gelijk geactiveerd; voordat de robot ‘up and running’ is, worden eerst de randvoorwaarden gecontroleerd om zo deze succesvol te implementeren en om RPA te laten slagen.

RPA

RPA robots, ook wel genoemd software robots kunnen veel verbeteringen binnen organisaties realiseren. De belangrijkste stap bij RPA is alleen om de juiste processen te kiezen.